Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Hướng dẫn sử dụng chi tiết R7viewer

- Sau khi cài đặt thành công r7viewer Xuất hiện icon ứng dụng của app r7viewer như hình.

Icon r7viewer

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào icon app r7viewer.exe để mở app (hoặc nhấn chuột phải vào app và chọn Open).

Click phải chọn open để khởi chạy r7viewer

Giao diện chính r7viewer

Giao diện chính r7viewer

Email Tài khoản Email viewer đã đăng ký.
Password Mật khẩu đã đăng ký.
Options Hỗ trợ tùy chỉnh chức năng.
Connect Đăng nhập vào tài khoản.
Save password Lưu mật khẩu.
Forgot password? Đưa người dùng đến trang để lấy lại mật khẩu.

Options

- Chọn Use local relay dùng cho máy sử dụng kết nối thông qua app r7relay.

Chọn Use local relay

Help

Help menu

Remote7 Website Đưa người dùng đến trang chủ remote7.com.
Feedback Đưa người dùng đến trang phản hồi khách hàng.
How Remote7 works Đưa người dùng đến trang hướng dẫn sử dụng.
About Remote7 Đưa người dùng đến trang giới thiệu về chương trình Remote7.

Giao diện sau khi Connect

- Khi kết nối với máy remote, nhập email và mật khẩu đã được đăng ký trong giao diện của r7viewer. Sau đó nhấn nút Connect sẽ hiện thị ra danh sách máy chủ remote.

Connect

- Sau khi kết nối thành công, hiển thị danh sách máy Server như hình.

danh sách Pc List

Tìm kiếm

- Nhập tên Pc cần tìm vào ô “Input text”  Chọn icon kính lúp hoặc nhấn phím Enter  Pc cần tìm sẽ được tô đỏ.

Nhập tên Pc cần tìm

- Click mũi tên Dropdown  Hiển thị toàn bộ tên Pc đã tìm kiếm trước đó.

Click mũi tên Dropdown

Một số chức năng của Pc Server

- Chuột phải vào tên Pc ở danh sách máy Server  Hiển thị chức năng của Pc Server.

 chức năng của Pc Server

Open Pc Mở kết nối tới máy Pc Server được chọn.
File Transfer Mở cửa sổ truyền/nhận File Transfer với Pc Server.
Prompt Command Prompt Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer.
Mirror Prompt Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer và màn hình Pc Server.
Process List Mở cửa sổ Task Manager của máy Pc Server.
Reboot
Restart Remote7 Khởi động lại r7server của máy Pc Server.
Reboot Pc Khởi động lại máy Pc Server.
Shutdown Tắt nguồn máy Pc Server.
Rename Thay đổi tên máy Pc Server.
Copy name Sao chép tên máy Pc Server.
Properties Hiển thị bảng thông tin của máy Pc Server.

Open Pc

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải  chọn Open Pc hoặc nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào tên Pc Server.

Chọn một Pc Server ở List Pc

- Hiển thị giao diện màn hình Viewer sau khi kết nối thành công tới Pc Server.

giao diện màn hình Viewer

- Chức năng của thanh Toolbar.

Chức năng của thanh Toolbar

File Transfer File Transfer: Mở cửa sổ truyền/nhận File Transfer với Pc Server.
Paint Paint: Tool paint để vẽ hình ảnh lên màn hình Pc Server.
Reboot Reboot: Khởi động lại Pc Server.
Windows Key Windows Key: Mở hiển thị cửa sổ Start menu của màn hình Pc Server.
Refresh Refresh: Làm mới lại màn hình Viewer nếu đường truyền bị chậm.
Command Prompt Command Prompt: Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer.
Default Display Default Display: Màn hình Viewer hiển thị như kích thước ban đầu.
Monitor Monitor: Chế độ này xuất hiện khi Pc Server có nhiều màn hình. Dùng để chuyển đổi qua lại giữa các màn hình.
Color Color: Đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác.

Paint

- Nhấn sử dụng Paint trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Paint

Color Giúp đổi màu hiển thị khi vẽ trên màn hình Pc Server.
Size Thay đổi kích thước nét vẽ trên màn hình Pc Server.
Tools Thay đổi nét vẽ thành tròn, vuông, thẳng hoặc dạng text.
Undo Quay lại bước Tool vừa thao tác trên màn hình Pc Server.
Eraser Xóa toàn bộ nét vẽ trên màn hình Pc Server.

Windows Key

- Nhấn sử dụng Windows Key trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Windows Key

Default Display

- Màn hình Viewer khi được thu nhỏ.

Default Display

- Sau khi nhấn sử dụng Default Display trên thanh Toolbar  Màn hình Viewer trở về kích thước ban đầu.

Default Display

Monitor

- Nhấn sử dụng Monitor trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Monitor

- Người dùng có thể chọn để thay đổi qua lại giữa các màn hình hoặc mở cả hai màn hình cùng một lúc.

hai màn hình cùng một lúc

Color

- Nhấn sử dụng Color trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình  Người dùng có thể chọn để đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác nhau.

Người dùng có thể chọn để đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác nhau

* Một số tính năng khác của màn hình viewer

- Gửi File/Folder bằng cách kéo thả drag và drop: Người dùng có thể gửi File/Folder tiện lợi bằng cách kéo File/Folder từ viewer và thả vào bất kỳ nơi nào trên máy server thông qua màn hình viewer File/Folder sẽ được gửi qua một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Gửi File/Folder bằng cách kéo thả drag và drop

- Gửi/Nhận File/Folder/Văn bản bằng cách Copy-Paste: Người dùng có thể gửi File/Folder/Văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl C để sao chép và Ctrl V để dán từ viewer qua server và ngược lại để nhận từ server về viewer.

Gửi/Nhận File/Folder/Văn bản bằng cách Copy-Paste

File Transfer

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải  chọn File Transfer.

File Transfer

- Hiển thị giao diện cửa sổ File Transfer sau khi kết nối thành công tới Pc Server.

Hiển thị giao diện cửa sổ File Transfer

- Thanh chức năng của File Transfer.

Thanh chức năng của File Transfer

 

Mở file đã chọn Mở file đã chọn
Tạo một thư mục mới Tạo một thư mục mới ở thư mục được chọn.
Thay đổi tên Thay đổi tên của tập tin hoặc thư mục được chọn.
Xóa tập tin Xóa tập tin hoặc thư mục được chọn.
Desktop Di chuyển nhanh về thư mục Desktop.
My Document Di chuyển nhanh về thư mục My Document.
Chỉnh sửa nội dung Chỉnh sửa nội dung văn bản tập tin dạng text.
Gửi tập tin qua máy server Gửi tập tin hoặc thư mục đã chọn qua máy Server.
Gửi tập tin về máy viewer Gửi tập tin hoặc thư mục đã chọn từ Server về máy Viewer.
Status Hiển thị % gửi/tải của File/Folder từ Viewer qua Server hoặc từ Server về Viewer.
Speed Hiển thị tốc độ truyền của File/Folder.
Remove Loại bỏ File/Folder không cần gửi/tải trong bảng danh sách gửi/tải.
Cancel Hủy toàn bộ quá trình gửi/tải File/Folder.
Envent Log Ghi lại sự kiện trạng thái quá trình gửi/tải File/Folder.

 

- Người dùng có thể truyền/nhận nhiều File/Folder cùng lúc với tốc độ truyền tải nhanh.

truyền/nhận nhiều File/Folder

Prompt

*Command Prompt:

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải  chọn Prompt chọn Command Prompt.

Command Prompt

- Hiển thị giao diện cửa sổ Command Prompt sau khi kết nối thành công với Pc Server.

Command Prompt

- Người dùng có thể gõ lệnh bất kỳ như Command Prompt của Windows.

Command Prompt

Mirror Prompt:

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn Prompt  chọn Mirror Prompt.

Mirror Prompt

- Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer và màn hình Pc Server. Người dùng có thể thao tác gõ lệnh qua lại giữa máy ViewerServer.

Người dùng có thể thao tác gõ lệnh qua lại giữa máy Viewer và Server

Process List

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải  chọn Process List.

Process List

- Hiển thị cửa sổ Process List giống Task Manager sau khi kết nối thành công với Pc Server.

Process List

- Chọn một chương trình đang chạy ở Process List  Chọn End Process  tắt chương trình đang chạy ở Pc Server.

End Process