Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Hướng dẫn sử dụng chi tiết r7server

- Sau khi cài đặt thành công r7server Xuất hiện icon ứng dụng của app r7server như hình.

Icon r7server

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào icon app r7server.exe để mở app (hoặc nhấn chuột phải vào app và chọn Open).

Click phải chọn open để khởi chạy r7server

Giao diện chính r7server

Giao diện chính r7server

Giao diện chính r7server

Email Tài khoản Email viewer đã đăng ký.
Host name Tên của máy được điều khiển muốn hiển thị ở danh sách máy Server.
Options Hỗ trợ tùy chỉnh chức năng.
Start Khởi chạy r7server  Hiển thị ở danh sách máy Server.
Stop Ngắt kết nối r7server  Không hiển thị ở danh sách máy Server.

Chức năng của Help

Tính năng phụ Remote7 Server

Remote7 Website Đưa người dùng đến trang chủ remote7.com.
Feedback Đưa người dùng đến trang phản hồi ý kiến về chương trình phần mềm.
How Remote7 works Đưa người dùng đến trang hướng dẫn sử dụng.
About Remote7 Đưa người dùng đến trang giới thiệu.

Chức năng của Options

Tính năng Remote7 Server Options

Email ID Gồm 1 Primary email (tài khoản đăng nhập chính) và 3 Secondary email (tài khoản đăng nhập phụ hoặc dự phòng). Khi đó người dùng chỉ cần đăng nhập một trong các tài khoản trong Email ID thì có thể thấy Server đó trong danh sách máy Server.
Relay Click vào check box để sử dụng chức năng. Dùng cho máy sử dụng kết nối thông qua app r7relay.
Server Password Click vào check box để sử dụng chức năng đặt Password cho Server  Khi người khác connect vào Server đó cần phải nhập đúng Password mới được phép kết nối.
Start auto when restart Pc Server sẽ tự khởi chạy khi mở Pc. Click vào check box để sử dụng chức năng.
Save Lưu cài đặt (Sau khi lưu phải khởi động lại app Server thì mới sử dụng được chức năng đã cài đặt).
Cancel Hủy cài đặt tùy chọn, quay về giao diện login.