Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Hướng dẫn sử dụng nhanh Remote7

Sử dụng nhanh Remote7

- Viewer là máy tính người dùng đang sử dụng để điều khiển.

- Server là máy tính cần được điều khiển.

CÁCH ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH KHÁC

Bạn thực hiện tải (link tải), cài đặt phần mềm và đăng ký tài khoản (link đăng ký). Khởi chạy R7viewer, nhập email - mật khẩu đã đăng ký, và đó nhấn nút Connect. Sau đó bạn gửi Email đăng ký của tài khoản Remote7 cho đối tác. Yêu cầu đối tác khởi chạy R7server, nhập Email mà bạn đã gửi, Host name và nhấn nút Start.

CÁCH CHO NGƯỜI KHÁC ĐIỀU KHIỂN

Bạn thực hiện tải (link tải), cài đặt phần mềm và khởi chạy R7server. Sau đó nhập Email mà đối tác đã gửi cho bạn, nhập Host name và nhấn nút Start. Lúc này đối tác sẽ thấy tên host name của bạn và kết nối điều khiển được máy tính của bạn.