Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Sử dụng Chrome viewer

- Người dùng cần truy cập vào Link: https://remote7.com. Sau khi mở trang Web thành công sẽ hiển thị hình như dưới.

Sử dụng Chrome viewer

- Tiếp tục click chọn icon Account Chọn Đăng nhập.

Chọn Đăng nhập

- Hiển thị giao diện đăng nhập Nhập Email và mật khẩu đã đăng ký để tiến hành sử dụng Web View (Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký qua Link: https://remote7.com/vi/signup.html).

Giao diện đăng nhập

- Sau khi đăng nhập thành công Dẫn tới trang điều khiển.

Trang điều khiển

- Click chọn “Run Viewer” ở thanh Menu Top hoặc “Run Viewer” ở Menu left để mở kết nối tới Pc List.

Click chọn Run Viewer

- Sau khi kết nối thành công, hiển thị danh sách Pc List như hình.

Danh sách Pc List

Tìm kiếm

- Nhập tên Pc cần tìm vào ô “Input text” chọn icon kính lúp hoặc nhấn phím Enter Pc cần tìm sẽ được tô đỏ.

Tìm PC

- Click mũi tên Dropdown, hiển thị toàn bộ tên Pc đã tìm kiếm.

Hiển thị PC đã tìm kiếm

Một số chức năng của Pc Server

- Chuột phải vào tên Pc ở List Pc, hiển thị chức năng của Pc Server.

Hiển thị chức năng của Pc Server

Open Pc Mở kết nối tới máy Pc Server được chọn.
File Transfer Mở cửa sổ truyền/nhận File Transfer với Pc Server.
Prompt Command Prompt Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer.
Mirror Prompt Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer và màn hình Pc Server.
Process List Mở cửa sổ Task Manager của máy Pc Server.
Reboot Reconnect Remote7 Kết nối lại r7server của máy Pc Server.
Restart Remote7 Khởi động lại r7server của máy Pc Server.
Reboot Pc Khởi động lại máy Pc Server.
Shutdown Tắt nguồn máy Pc Server.
Rename Thay đổi tên máy Pc Server.
Copy name Sao chép tên máy Pc Server.
Properties Hiển thị bảng thông tin của máy Pc Server.

Open Pc

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn Open Pc hoặc nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào tên Pc Server.

Open Pc

- Hiển thị giao diện màn hình Viewer sau khi kết nối thành công tới Pc Server.

giao diện màn hình Viewer

- Chức năng của thanh Toolbar.

thanh Toolbar

File Transfer File Transfer: Mở cửa sổ truyền/nhận File Transfer với Pc Server.
Paint Paint: Tool paint để vẽ hình ảnh lên màn hình Viewer.
Reboot Reboot: Khởi động lại Pc Server.
Windows Key Windows Key: Mở hiển thị cửa sổ Start menu của màn hình Viewer.
Refresh Refresh: Làm mới lại màn hình Viewer nếu đường truyền bị chậm.
Command Prompt Command Prompt: Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer.
Default Display Default Display: Màn hình Viewer hiển thị như kích thước ban đầu.
Monitor Monitor: Chế độ này xuất hiện khi Pc Server có nhiều màn hình. Dùng để chuyển đổi qua lại giữa các màn hình.
Color Color: Đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác.

Paint

- Nhấn sử dụng Paint trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Giao diện Paint

Color Giúp đổi màu hiển thị khi vẽ trên màn hình Viewer.
Size Thay đổi kích thước nét vẽ trên màn hình Viewer.
Tools Thay đổi nét vẽ thành tròn, vuông, thẳng hoặc dạng text.
Undo Quay lại bước Tool vừa thao tác trên màn hình Viewer.
Eraser Xóa toàn bộ nét vẽ trên màn hình Viewer.

Windows Key

- Nhấn sử dụng Windows Key trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Windows Key trên thanh Toolbar

Default Display

- Màn hình Viewer khi được thu nhỏ.

Màn hình Viewer khi được thu nhỏ

- Sau khi nhấn sử dụng Default Display trên thanh Toolbar, màn hình Viewer trở về kích thước ban đầu.

Default Display

Monitor

- Nhấn sử dụng Monitor trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình.

Monitor

- Người dùng có thể chọn để thay đổi qua lại giữa các màn hình hoặc mở cả hai màn hình cùng một lúc.

Mở cả hai màn hình cùng một lúc

Color

- Nhấn sử dụng Color trên thanh Toolbar, màn hình Viewer hiển thị như hình. Người dùng có thể chọn để đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác nhau.

Người dùng có thể chọn để đổi hiển thị màn hình Viewer sang chế độ màu khác nhau

File Transfer

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn File Transfer.

File Transfer

- Hiển thị giao diện cửa sổ File Transfer sau khi kết nối thành công tới Pc Server.

Giao diện cửa sổ File Transfer

- Thanh chức năng của File Transfer.

Thanh chức năng của File Transfer

 

Upload Gửi tập tin đã chọn qua máy Server.
Nhận tập tin Nhận tập tin đã chọn từ Server về máy Viewer.
Sửa tập tin Chỉnh sửa nội dung văn bản tập tin dạng text.
My Document Di chuyển nhanh về thư mục My Document.
Desktop Di chuyển nhanh về thư mục Desktop.
Xóa tập tin Xóa tập tin hoặc thư mục được chọn.
Sửa tên tập tin Thay đổi tên của tập tin hoặc thư mục được chọn.
Tạo một thư mục mới Tạo một thư mục mới ở thư mục được chọn.

 

- Người dùng có thể truyền/nhận nhiều File/Folder cùng lúc với tốc độ truyền tải nhanh.

tốc độ truyền tải nhanh

Prompt

Command Prompt:

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn Prompt chọn Command Prompt.

Command Prompt

- Hiển thị giao diện cửa sổ Command Prompt sau khi kết nối thành công với Pc Server.

giao diện cửa sổ Command Prompt

- Người dùng có thể gõ lệnh bất kỳ như Command Prompt của Windows.

có thể gõ lệnh bất kỳ như Command Prompt

Mirror Prompt:

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn Prompt chọn Mirror Prompt.

Mirror Prompt

- Hiển thị cửa sổ Command Prompt ở màn hình Pc Viewer và màn hình Pc Server. Người dùng có thể thao tác gõ lệnh qua lại giữa máy ViewerServer.

Hiển thị cửa sổ Command Prompt

Process List

- Chọn một Pc ServerList Pc, nhấn chuột phải chọn Process List.

Process List

- Hiển thị cửa sổ Process List giống Task Manager sau khi kết nối thành công với Pc Server.

cửa sổ Process List

- Chọn một chương trình đang chạy ở Process List Chọn End Process tắt chương trình đang chạy ở Pc Server.

End Process

Lưu ý:

- Lần đầu khi người dùng sử dụng chức năng Web view trên trình duyệt của PC sẽ hiển thị quyền yêu cầu chuyển hướng trang của trình duyệt. Bạn chỉ cần Chọn “Always allow pop-ups and redirects from https://remote7.com” và Chọn Done. Những lần sử dụng sau này sẽ không hiển thị thông báo nữa.

Thông báo chuyển hướng

- Lần đầu khi người dùng sử dụng chức năng Web view trên trình duyệt của Mobile sẽ hiển thị quyền yêu cầu chuyển hướng trang của trình duyệt. Bạn chỉ cần Chọn “Luôn hiển thị”. Những lần sử dụng sau này sẽ không hiển thị thông báo nữa.

Chọn Luôn hiển thị