Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Sử dụng Remote7 Raspberry

Sau khi cài đặt thành công  App r7server sẽ hiển thị trong Menu Other của Raspberry như hình.

Sau khi cài đặt thành công

Click chọn App r7server để khởi chạy Hiển thị icon r7server ở thanh Taskbar Vậy là khởi chạy thành công.

khởi chạy thành công

Chuột phải vào icon r7server Chọn Open hoặc Click chuột trái 2 lần vào icon r7server để mở giao diện của r7server.

mở giao diện của r7server

- Giao diện khi mở thành công r7server.

Giao diện khi mở thành công r7server

- Giao diện chính của r7server.

Giao diện chính của r7server

Giao diện chính của r7server

 

Start Kết nối đến Relay Server.
Stop Ngắt kết nối Relay Server.
Email Tài khoản quản lý server.
Host name Tên của Server. Thay đổi tên chọn. 
Options Hỗ trợ tùy chỉnh chức năng.

- Chức năng của Help.

Chức năng của Help

 

Remote7 Website Đưa người dùng đến trang chủ remote7.com.
Feedback Đưa người dùng đến trang phản hồi khách hàng.
How Remote7 works Đưa người dùng đến trang hướng dẫn sử dụng.
About Remote7 Đưa người dùng đến trang giới thiệu về chương trình Remote7.

- Chức năng của Options.

Chức năng của Options

 

Email ID Gồm 1 Primary email (email đăng nhập chính) và 3 Secondary email email đăng nhập phụ hoặc dự phòng). Khi đó Viewer chỉ cần đăng nhập một trong các email trong Email ID thì có thể thấy Server đó trong Server List.
Relay Click vào check box để sử dụng chức năng. Dùng cho máy sử dụng kết nối thông qua app r7relay.
Server Password Click vào check box để sử dụng chức năng đặt Password cho Server à hi connect vào Server đó cần phải nhập đúng Password mới được phép kết nối.
Start auto when restart Pc Server sẽ tự khởi động lại khi mở Pc. Click vào check box để sử dụng chức năng.
Save Lưu cài đặt (Sau khi lưu phải khởi động lại app Server thì mới sử dụng được chức năng đã cài đặt).
Cancel Hủy cài đặt tùy chọn, quay về giao diện login.