Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Sử dụng Remote7 iOS

- Sau khi cài đặt thành công Remote7  Xuất hiện icon ứng dụng của app Remote7 như hình  Click chọn vào icon để chạy app.

Hướng dẫn sử dụng Remote7 iOS

- Giao diện sau khi mở app.

Giao diện sau khi mở app

Email Tài khoản quản lý Server.
Password Mật khẩu quản lý Server.
Auto Login Khi chọn những lần đăng nhập sau sẽ tự động Connect.
Connect Đăng nhập vào tài khoản Server.

 

Giao diện Pc List khi kết nối thành công tài khoản Server.

Sau khi kết nối thành công tài khoản Server

Logout Đăng xuất tài khoản, chuyển ra giao diện đăng nhập.
Open Kết nối đến Pc Server.
Copy name Sao chép tên Pc Server.
Rename Chỉnh sửa tên Pc Server.
Search Nhập tên Pc cần tìm vào ô “Search”  Chọn icon kính lúp  Pc cần tìm sẽ được tô đỏ.

 

Nhấn giữ Pc Server bất kỳ 2s để mở Popup menu.

Mở Popup menu

Open Kết nối đến Pc Server.
Command Prompt Mở cửa sổ Command Prompt của Pc Server.
Copy name Sao chép tên Pc Server.
Rename Chỉnh sửa tên Pc Server.
Copy name Sao chép tên Pc Server.
Reboot Khởi động lại máy Pc Server.
Shutdown Tắt nguồn máy Pc Server.
Properties Hiển thị bảng thông tin của máy Pc Server.

 

Open pc

- Giao diện màn hình sau khi kết nối đến Pc Server.

Sau khi kết nối đến Pc Server

Menu close Close: Đóng màn hình Viewer chuyển ra giao diện Pc List.
Mouse Chế độ di chuyển chuột trên màn hình theo ngón tay, có thể mở File/Folder ở màn hình và di chuyển cửa sổ File/Folder một cách dễ dàng.
Hướng dẫn sử dụng Remote7 Android Right-mouse-click: Mở được menu chuột phải tại vị trí con trỏ chuột.
keyboard Keyboard: Mở bàn phím ảo để thao tác nhập liệu.

 

Right-mouse-click

- Mở được menu chuột phải tại vị trí con trỏ chuột.

Chuột phải tại vị trí con trỏ chuột

Keyboard

- Mở bàn phím ảo để thao tác nhập liệu.

Mở bàn phím ảo

Command Prompt

- Giao diện cửa sổ Command Prompt sau khi kết nối thành công với Pc Server.

Giao diện cửa sổ Command Prompt

- Người dùng có thể gõ lệnh bất kỳ như Command Prompt của Windows.

Người dùng có thể gõ lệnh bất kỳ như Command Prompt

Properties

- Giao diện Properties để xem thông tin của máy Pc Server.

Giao diện Properties