Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Lấy lại mật khẩu

Link đăng ký

- Người dùng cần truy cập vào Link: https://remote7.com/. Sau khi mở trang Web thành công sẽ hiển thị hình như dưới.

Password retrieval

- Tiếp tục click chọn Đăng nhập.

Chọn nút đăng nhập

- Hiển thị giao diện đăng nhập Chọn “Quên mật khẩu”.

Chọn quên mật khẩu

- Hiển thị giao diện “Quên mật khẩu” như hình hoặc có thể truy cập nhanh qua Link: https://remote7.com/vi/forget-password.html.

Nhập email đã đăng ký tài khoản

- Bạn cần nhập tài khoản bị quên mật khẩu vào ô “Email” và chọn button “Gửi reset link”. Sau đó hiển thị thông báo như hình.

Gửi mã xác nhận thành công

- Tiếp theo bạn cần kiểm tra Email, click vào button "Đặt lại mật khẩu ngay".

Nhập mật khẩu mới

- Nhập mật khẩu mới và click button "Lưu thay đổi"  Mật khẩu của bạn đã được đổi thành công.

Thay đổi mật khẩu thành công