Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Cài đặt Remote7 Windows

Link tải về

Trước hết bạn cần tải remote7 phiên bản mới nhất theo link: http://remote7.com/download.html.

Cài đặt Remote7 Window

-> Click tải về phiên bản Remote7 Window.

- Sau khi tải File thành công về máy bắt đầu quá trình cài đặt.

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào File Setup để mở cài đặt (hoặc nhấn chuột phải vào File Setup và chọn Open).

Mở file cài đặt

- Chọn Run, để tiếp tục quá trình cài đặt.

Chọn Run để tiếp tục

- Sau đó xuất hiện giao diện mới. Tại đây sẽ có hai mục để bạn chọn lựa:

+ Standard Installation: chương trình sẽ tự động khuyên dùng chế độ này, sẽ mặc định các lựa chọn cài đặt và cài đặt trực tiếp người dùng sẽ không phải thao tác gì thêm.

+ Advanced Installation: Người sử dụng có thể lựa chọn các setting phù hợp để cài đặt chương trình.

Chọn một lựa chọn phù hợp

- Các bước cài đặt sau khi chọn Advanced Installation Next.

- Chọn đường dẫn để lưu cài đặt Next.

Chọn đường dẫn

- Tiếp theo ta chọn chế độ cài đặt phù hợp:

+ Full Installation: cài đặt toàn bộ các chương trình bao gồm r7viewer, r7serverr7relay.

+ r7server installation: chỉ cài đặt chương trình r7server.

+ r7viewer installation: chỉ cài đặt chương trình r7viewer.

+ r7relay installation: chỉ cài đặt chương trình r7relay.

- Sau khi đã lựa chọn xong chế độ cài đặt, chọn next để tới bước tiếp theo.

Chọn chế độ phù hợp

- Tiếp tục chọn Next.

Tiếp tục chọn next

- Tiếp theo là giao diện chọn tạo shorcutDesktop, chọn Next để tiếp tục.

Tiếp tục chọn next

- Sau đó sẽ là giao diện để kiểm tra lại 1 lần nữa các setting đã được lựa chọn cài đặt trước đó.

Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt

- Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

Chọn Install

- Sau khi cài đặt xong, hiển thị cài đặt chương trình Visual C++ 2012, chọn “I agree to the license terms and conditions” và Chọn Install.

Chọn Install

- Cài đặt xong Visual C++ 2012, Chọn Close để đóng chương trình cài đặt.

Chọn Close

- Khi cài đặt xong có thể chọn khởi động chạy r7server, r7viewer hoặc r7relay.

Chọn Finish để kết thúc

- Sau đó chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

- Sau khi cài đặt thành công, ở màn hình Desktop xuất hiện icon app như hình.

Sau khi cài đặt thành công xuất hiện 3 icon

* r7server

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào icon app r7server.exe để mở app (hoặc nhấn chuột phải vào app và chọn Open).

Open r7server

- Giao diện app sau khi mở.

r7viewer interface

* r7viewer

- Nhấn liên tục 2 lần chuột trái vào icon app r7viewer.exe để mở app (hoặc nhấn chuột phải vào app và chọn Open).

Open r7viewer

- Giao diện app sau khi mở.

 r7viewer interface