Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Cài đặt Remote7 Raspberry

Download Setup Remote7

* Cách 1

- Trước hết bạn cần tải remote7 phiên bản mới nhất theo link: https://remote7.com/vi/download.html

Tải về Remote7 Raspberry

- Sau khi Download thành công, mở đường dẫn chứa File đã Download hoặc Chọn mũi tên  Chọn “Show in folder”.

Chọn Show in folder

- Download được File như hình.

Sau khi download

* Cách 2

- Mở Folder bạn muốn chứa File Setup  Open Terminal tại đường dẫn Folder  Chạy lệnh “wget remote7.com/download/r7setup_raspberry.tar”  Nhấn Enter.

Tải về Remote7 Raspberry

- Sau khi Download thành công được File hiển thị như hình.

Sau khi download

Cài đặt Remote7

- Mở Terminal tại đường dẫn chứa File Setup  Chạy lệnh “tar xvf r7setup_raspberry.tar”  Sau khi giải nén thành công được các File như hình.

Giải nén thành công Remote7 Raspberry

- Tiếp tục chạy lệnh “sh ./setup.sh”  Nhập password root và nhấn Enter.

Nhập password root

- Hiển thị thông báo như hình, vậy là đã cài đặt thành công.

Cài đặt thành công