Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Cài đặt Remote7 iOS

1. Cửa hàng App Store

Nhấn chọn vào cửa hàng “App Store” trên điện thoại.

Nhấn chọn vào cửa hàng App Store

2. Tìm kiếm với từ khóa “Remote7” và click chọn vào ứng dụng Remote7.

Tìm kiếm với từ khóa Remote7

3. Click chọn “Cài đặt” để bắt đầu tải về trên điện thoại để sử dụng.

Click chọn Cài đặt

4. Sau khi cài đặt thành công, chọn Mở để sử dụng app.

 chọn Mở để sử dụng app

5. Click chọn vào icon ứng dụng “Remote7” ở điện thoại để bắt đầu sử dụng.

Click chọn ứng dụng để sử dụng

6. Giao diện bắt đầu sử dụng.

Giao diện bắt đầu sử dụng