Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Đăng ký tài khoản

- Để đăng ký tài khoản người dùng cần truy cập vào Link: https://remote7.com/. Sau khi mở trang Web thành công sẽ hiển thị hình như dưới.

Đăng ký tài khoản

- Tiếp tục nhấn chọn button Đăng ký ở trang chủ.

Đăng ký tài khoản

- Hiển thị giao diện đăng ký như hình hoặc có thể truy cập nhanh qua Link: https://remote7.com/vi/signup.html.

Giao diện đăng ký tài khoản

- Nhập Email và mật khẩu cần tạo  Nhấn chọn Đăng ký.

Giao diện mã xác nhận gửi thành công

- Sau khi nhấn đăng ký thành công sẽ hiển thị thông báo như hình.

Đăng ký thành công