Chat with Remote7

Hướng dẫn sử dụng Remote7

Đổi mật khẩu

Link đổi mật khẩu

- Người dùng cần truy cập vào Link: https://remote7.com/. Sau khi mở trang Web thành công sẽ hiển thị hình như dưới.

Giao diện trang chủ remote7

- Tiếp tục click chọn Đăng nhập.

Chọn đăng nhập

- Hiển thị giao diện đăng nhập Nhập Email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản bạn muốn đổi mật khẩu.

Giao diện đăng nhập

- Sau khi đăng nhập thành công Dẫn tới trang điều khiển Chọn “Đổi mật khẩu”.

Giao diện đổi mật khẩu

-  Hiển thị giao diện đổi mật khẩu như hình.  Bạn cần nhập vào ô “Mật khẩu cũ” và “Mật khẩu mới” muốn thay đổi Chọn button “Lưu thay đổi”.

Giao diện đổi mật khẩu

- Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo như hình vậy là đổi mật khẩu mới thành công.

Cập nhật mật khẩu thành công