best price

결제 상세

안전한 결제 방식

고객님의 정보

(*) 필수

고객님의 제품

11.000.000đ(500.000đ/tháng)

Remote7 Chuyên nghiệp

  • 1 người dùng được cấp phép
  • 1 kết nối đồng thời (kênh)
  • 50 thiết bị được quản lý
  • 1 máy tính để kết nối
  • Sửa tập tin, chia sẻ màn hình
  • Trò chuyện bằng văn bản, hỗ trợ nhiều màn hình
  • Hỗ trợ các hệ điều hành sau: Window, MAC, Linux, Chrome, Android, iOS
  • Hỗ trợ cho các thiết bị di động

결제 방식

결제하기 다른 결제 방식이 필요하시면 고객센터에 문의하세요: 02-419-539