Chat with Remote7

Q&A

Tôi muốn mua gói dùng cho doanh nghiệp thì làm thế nào?

Tôi muốn mua gói dùng cho doanh nghiệp, hãy hướng dẫn tôi?

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-02 18:27:53

- Bước 1: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình và nhấn chọn Bảng giá trên thanh menu.- Bước 2: Lựa chọn gói thích hợp và nhấn Mua ngay.- Bước 3: Điền đầy đủ thông tin Họ tên, Email, Số điện thoại.- Bước 4: Nhấn Thanh toán và chọn hình thức thanh toán.

Đăng bình luận