Chat with Remote7

Q&A

Tôi có thể sử dụng mà không cần tải về bản cài đặt?

Tôi có thể sử dụng remote7 mà không cần tải về và cài đặt không? Nếu sử dụng được hãy hướng dẫn tôi.

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-01 12:50:42

Bạn hãy cài đặt r7server ở máy cần điều khiển và bạn đăng nhập web Remote7 ở máy của mình bằng tài khoản đã khởi chạy r7server. Trên thanh menu có button "RUN WEBVIEW" khi bạn click vào sẽ hiển thị danh sách máy server. Lúc này bạn chỉ cần sử dụng điều khiển máy từ xa thông qua web là được.

Đăng bình luận