Chat with Remote7

Q&A

Remote7 có hỗ trợ chạy trên trình duyệt web không?

Remote7 có hỗ trợ chạy trên trình duyệt web không? Và chạy được trên những trình duyệt nào?

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-03-27 16:16:33

Dear!
Remote7 có hỗ trợ kết nối trên trình duyệt web và tốt nhất là trình duyệt Chrome.

Đăng bình luận