Chat with Remote7

Q&A

Remote7 chạy được trên những hệ điều hành nào?

Hãy cho tôi biết Remote7 hỗ trợ chạy được trên những hệ điều hành nào?

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-01 12:27:54

Remote7 hiện tại hỗ trợ chạy được trên những hệ điều hành sau: Windows, Linux, Raspberry. Ngoài ra có thể cài đặt trên mobile Android và iOS để thuận tiện cho việc sử dụng bạn nhé.

Đăng bình luận