Chat with Remote7

Q&A

Quên mật khẩu?

Tôi đã quên mật khẩu và không thể đăng nhập, hãy giúp tôi lấy lại mật khẩu!

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-02 18:31:34

Bạn truy cập vào trang Đăng nhập Remote7 và nhấn chọn Quên mật khẩu ở giao diện đăng nhập. Điền Email mà bạn muốn lấy lại mật khẩu. Sau đó bạn kiểm tra Email của mình để đổi mật khẩu mới thông qua button "Đặt lại mật khẩu". Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết qua Link https://remote7.com/vi/how-to-password-retrieval.html

Đăng bình luận