Chat with Remote7

Q&A

Làm sao để đổi mật khẩu?

Mật khẩu của tôi quá đơn giản, làm sao để đổi mật khẩu khác?

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-01 12:45:56

Bạn cần đăng nhập tài khoản của mình ở web Remote7, sau đó bạn nhấn vào icon Account bên cạnh ngôn ngữ, sẽ dẫn bạn đến trang Dashboard. Bên dưới thông tin cá nhân của bạn sẽ có button Đổi mật khẩu. Lúc này bạn chỉ cần nhập vào mật khẩu cũ và mật khẩu mới --> Nhấn Lưu thay đổi là hoàn tất việc đổi mật khẩu. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết https://remote7.com/vi/how-to-change-password.html

Đăng bình luận