Chat with Remote7

Q&A

Cài đặt Remote7 dành cho Linux như thế nào?

Tôi muốn sử dụng Remote7 trên Linux, hãy hướng dẫn tôi cài đặt!

Trả lời

b@elisoft.co.kr

2024-04-01 12:16:25

- Bước 1: Bạn dùng máy Linux (máy được điều khiển) vào trang Remote7 phần tải về và thực hiện tải file nén .tar hoặc dùng lệnh tải nhanh "wget remote7.com/download/r7setup_linux.tar" ở Terminal Linux. - Bước 2: Bạn giải nén file .tar bằng lệnh “tar xvf r7setup_linux.tar” - Bước 3: Bạn chạy lệnh “sh ./setup.sh” và nhập user, password root để tiến hành cài đặt. Vậy là bạn đã cài đặt thành công rồi. ===> Bạn có thể vào link này để xem hướng dẫn chi tiết hơn nhé https://remote7.com/vi/how-to-install-linux.html

Đăng bình luận