Chat with Remote7

Giá tốt nhất

Bảng giá Remote7

Tính năng Remote7

Các tính năng sau đây là tùy chọn nhưng cho phép bạn nâng cao hơn nữa Remote7 theo nhu cầu cụ thể của mình

 • Số người dùng viewer cùng lúc
 • Hiển thị số máy tính được điều khiển
 • Số máy tính cùng lúc có thể điều khiển
 • Chuyển tập tin
 • Dung lượng file
 • Sửa tập tin
 • Chia sẻ màn hình
 • Hỗ trợ nhiều màn hình
 • Hỗ trợ các hệ điều hành sau
 • Hỗ trợ cho các thiết bị di động
Cá nhân

Free

 • 1
 • 50
 • 10
 • Giới hạn
 • Window, Linux, Chrome, Android, iOS
 • Dùng thử miễn phí 3 tháng